Sremska Mitrovica – Danas u Gradskoj kući održana je konferencija povodom Sajma za zapošljavanje za poslodavce kojima je odobren zahtev za javne radove i stručnu praksu. Bilo je ukupno 29 poslodavaca koji su učestvovali u realizaciji programa.

“Sredstva obezbeđena za ovu svrhu biće dovoljna za preko 120 lica i to 10 miliona za javne radove i 6 miliona za stručne prakse. Realizacija programa stručne prakse je za lica koja se prvi put stručno obrazuju i za javne radove. Stručna praksa za lica sa srednjim obrazovanjem traje 6 meseci, sa VI stepenom 9 meseci i 12 meseci za lica sa VII stepenom stručne spreme.”, rekla je načelnica gradske uprave za privredu i preduzetništvo, Sanja Kovačević.

Na taj način će biti angažovano kroz stručnu praksu oko 39 lica, a kroz javne radove čak 75 lica.

Grad Sremska Mitrovica je treću godinu za redom u svom budžetu odvojio sredstva za finansiranje mera i aktivne politke zapošljavanja stručne prakse, javnih radova i samozapošljavanja.

“Stručnu praksu i javne radove zajedno sa gradom Sremska Mitrovica je finansirao i Pokrajinski sekreterijat za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova. Takođe krajem juna će biti raspisan konkurs za još jednu meru, a to je samozapošljavanje koje je finansirano od strane Nacionalne službe za nezaposlena lica gde je izdvojeno ukupno 2 miliona dinara.”, rekla je Danijela Međedović, rukovodilac kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

You may also like