Sremska Mitrovica – Narodna banka Srbije preporučila je bankama da svojim klijentima koji imaju kredite u švajcarskim francima, prvenstveno onima do iznosa u protiv vrednosti od 80.000 evra na dan odobravanja, omoguće da te kredite u određenom vremenskom periodu otplaćuju u ratama manjim u odnosu na prvobitno ugovorene.

Banke korisnicima stambenih kredita u švajcarcima trebalo da omoguće otplatu tako da ratu obračunavaju po kursu na dan odobravanja kredita korigovano za rast švajcarskog franka u odnosu na evro, najviše osam odsto.

Građani koji su uzimali kredite tokom 2007. i prvih devet meseci 2008. godine, kada je švajcarski franak bio najslabiji u odnosu na evro, a takvih je najviše, i u naredne tri godine otplaćivali bi rate koje su za 12 do 19 odsto niže od njihovih tekućih rata. Na primeru rate od 500 švajcvaraca, to znači umanjenje od 60 do 95 franaka.

Banke bi najkasnije do 1. avgusta ponudile korisnicima tih kredita zaključenje aneksa ugovora o stambenom kreditu u skladu sa preporukom.

You may also like