Sremska Mitrovica – Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenja prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu u ukupnom iznosu 1.000.000,00 dinara predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2013. godinu. Sredstva se dodeljuju ženama preduzetnicama u agrobiznisu.

Ciljevi finansiranja su podrška ženama u agrobiznisu, ohrabrivanje žena u ruralnim sredinama da uzmu aktivno učešće u poboljšanju sopstvenog ekonomskog položaja kroz samozapošanjavanje, afirmacija jednakih šansi i učešća žena i muškaraca u agrobiznisu.

Konkurs traje do 15. septembra, a sve dodatne informacije možete dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na telefone: 021/66 15 133, 021/66 15 77, ili mejlom:

zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs,

zavod.ravnopravnost@gmail.com.

You may also like