Sremska Mitrovica – Elektroprivreda Srbije (EPS) danas će početi da prima zahteve za reprogramiranje duga građana i preduzeća za potrošenu struju. Završna akcija otplate duga na rate trajaće do 30. novembra. Uslov za sklapanje sporazuma o reprogramiranju duga je da se izmire sve obaveze dospele posle 31. maja 2013. godine, a sav dug nastao do 31. maja moći će da se reprogramira. Stara dugovanja mogu da se, zavisno od visine duga, izmire u rasponu od 12 do 120 rata.

Ovo su neki od primera raspona duga i broja rata koji će se od danas primenjivati u otplati duga za utrošenu električnue energiju: Domaćinstvo sa dugom od 10.001 do 50.000 dinara na 12 rata, od 50.001 do 100.000 dinara na 24 rate, od 100.001 do 250.000 dinara na 36 rata, od 250.001 do 500.000 na 48 rata, od 500.001 do 1.000.000 dinara na 60 rata više od 1.000.000 dinara na 120 rata.

You may also like