Sremska Mitrovica – Koordinator mitrovacke Kancelarije za mlade, Nenad Radmanovic, predsednik Udruzenja SM Omladinski centar, Petar Samardžic i predsednica Udruženja Ženska inicijativa – Jefimija Daria Nedeljković, iz Sremske Mitrovice, prisustvovali su 26. marta, sa 150 mladih iz cele Srbije u prostorijama škole Art medija u Beogradu na završnoj konferenciji omladinske komponente zajedničkog programa UN-a na jugu Srbije „Održanje mira i inkluzivni lokalni razvoj- PBILD“, koja je realizovana u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta.

Razgovaralo se o koracima ka izgradnji odrzivih, inkluzivnih usluga za mlade na lokalnom nivou. U toku radnog dela konferencije, omladinski radnici su imali priliku da čuju iskustva svojih kolega sa juga Srbije u uspostavljanju volonterskih servisa, omladinskih klubova kao i informisanja i profesionalnog razvoja. Za Mitrovčane je posebno interesantna bila radna grupa za uspostavljanje volonterskog servisa pri Kancelariji za mlade. Time bi u odredjenoj meri doprineli da se mladi našeg grada lično usavršavaju i time povećaju mogućnost da lakše nadju željeni posao, da steknu iskustvo i postanu koristan i bitan deo lokalne zajednice. Volonterizam u čoveku spaja pragmatičnost i idealizam. Jer volonter u isto vreme pomaže drugima, biva društveno koristan i samim tim unosi pozitivnu energiju i menja svest u svojoj okolini.

Konferencije ovog tipa izuzetno su vazne da se omladinski radnici, koji se bave sprovodjenjem Lokalnih akcionih planova za mlade u svojim sredinama, upoznaju sa iskustvima onih Kancelarija za mlade i omladinskih udruženja koja su prošla kroz programe poput PBILD-ovog i sličnih, i da stecena saznanja pokušaju da primene u svojim Opštinama. Interesantno je to, da cesto najpozitivniji primeri dolaze iz manjih mesta poput Surdulice i Ivanjice, koje prednjače u uspostavljanju volonterskog servisa. Cilj mitrovačke Kancelarije za mlade, koja je na tom polju krenula od nule, jeste da dosegne najviše standarde i omoguci mladima našeg grada da sto pre postanu korisnici tog servisa.

 

 

You may also like