Sremska Mitrovica – U Sremskoj Mitrovici, u prostorijama gradske uprave, danas je održana XI redovna skupština osnivača Regionalne razvojne agencije Srem (RRA Srem). Skupštinom je predsedavao Tomislav Janković, zamenik gradonačelnika Sremske Mitrovice, koji je i predstavnik grada Sremska Mitrovica u skupštini osnivača sremske regionalne agencije.

Ključne tačke dnevnog reda su bile: Usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu RRA Srem za 2012. godinu, kao i Informacija o projektnim aktivnostima RRA Srem i saradnja sa opštinama.

Po rečima direktora Milana Mirića, jedna od ključnih stvari u 2012. godini je Akreditacija RRA Srem od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR) u okviru koje je realizovano 19 obuka putem kojih je obučeno 214 lica na različite teme, 124 početnika u biznisu, sprovedeno 78 konsultacija u trajanju od 364 radna sata, 14 promotivnih aktivnosti i pruženo 182 informacije po različitim osnovama.

Kao drugi ključni segment rada je bilo jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u međuopštinskoj saradnji i regionalnom razvoju sa ciljem da grupiše potencijale lokalnih samouprava u pripremi projekata infrastrukture i regionalnog ekonomskog razvoja i uveća mogućnosti za dobijanje pomoći ili kredita donatorskih / finansijskih institucija.

Treći segment je bio priprema i realizacija regionalnih, međuopštinskih i lokalnih projekata gde je odobreno 12 projekata . Četiri projekta su lokalna, 4 projekta su međuopštinska/regionalna i 4 međunarodna. Ukupna vrednost ovih projekata je 830.000,00 €.

Podnet je finansijski izveštaj za 2012 godinu, koji pokazuje uspešnost rada RRA Srem sa dobitkom od 2.629.651,00 din.

Prošla su dva bitna projekta iz Dunavske strategije, postavljanje regionalne biciklističke rute grebenu Fruške Gore i integrisani pristup navodnjavanju Srema.

Na skupštini je diskutovano o trenutnim aktivnostima RRA Srem i projektima koji su dobili podršku od Evropske Unije, kao i domaćih i bilateralnih fondova.

Skupština je po svim tačkama Dnevnog reda donela jednoglasne odluke.

You may also like