Sremska Mitrovica – Nove poreske olakšice i nove obaveze građana i privrede prema državi obeležile su početak 2013. godine.

Sticanje uslova za otpis kamata, mirovanje poreskog duga, uvođenje trogodišnjeg akciznog kalendara samo su neke od pomenutih promena.

Od 1. januara sva mala i srednja preduzeća sa godišnjim prihodom većim od 50 miliona dinara, PDV izmiruju po naplaćenoj a ne fakturisanoj robi. Takođe je ukinut i veliki broj parafiskalnih nameta, od taksi za isticanje firmi do fiskalnih kasa za zanatlije što bi pozitivno trebalo da se odrazi na nove investicije i olakša poslovanje.

Pored olakšica, po prvi put se uvode i kazne za državu ukoliko kasni sa povraćajem PDV-a, dok građani koju su 31. oktobra 2012. godine imali poreska dugovanja mogu steći uslov za otpis zateznih kamata i mirovanje glavnog duga.

You may also like