Sremska Mitrovica – Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u Vojvodini za 2013. godinu.

Subvencija je namenjena nezaposlenom licu, u  iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine.Uslovi za podnošenje zahteva mogu se pogledati i preuzeti na sajtu sekretarijata ili u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Oni koji se odluče da zatraže sredstva i postanu korisnici  sredstava subvencije za samozapošljavanje dužni su da delatnost obavljaju najmanje 12 meseci, redovno uplaćuju doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci.
U slučaju da korisnici sredstava ne realizuju obaveze definisane ugovorom, dužni su da vrate iznos subvencije za nerealizovani deo ugovorne obaveze, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate od dana uplate sredstava.

You may also like