Sremska Mitrovica – Mitrovačko JP “Srem-gas“ nastavlja sa priključenjima novih korisnika na gasnu mrežu, ali su cene priključka izmenjene.

Nove cene priključka, sa PDV-om, iznose 76.068 dinara za merni set G-4 i 86.273 dinara za merni set G-6.

Popust od pet odsto ostvaruje se uplatom sume odjednom i tada je cena priključka za merni set G-4 72.264 dinara, a za merni set G-6 81.959 dinara.
Budući potrošači gasa prikljičak mogu da plate na šest ili 12 rata, ali uz uplatu avansa od 25 odsto.

TROŠKOVI TIPSKOG PRIKLJUČKA (sa PDV-om)

MERNI SET BEZ POPUSTA SA POPUSTOM 5 %

G-4 76.068 dinara 72.264 dinara
G-6 86.273 dinara 81.959 dinara

Mogućnost plaćanja na 6 i 12 rata, uz uplatu avansa od 25 %

You may also like