Sremska Mitrovica – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je konkurs za prijem učenika na smeštaj i ishranu za predstojeću školsku godinu, u Domu učenika srednjih škola u Sremskoj Mitrovici.

Prvobitno su bila predviđena dva upisna roka, jedan početkom meseca jula, a drugi krajem meseca avgusta, međutim, zbog popune kapaciteta Doma, drugog upisnog roka neće biti. Ukupno je primljeno 180 učenika, dok je 13 mesta ostavljeno za učenike koji pripadaju osetljivim društvenim grupama.

Roditelji učenika koji su primljeni u Dom, treba da se informišu putem sajta www.domucenika-sm.edu.rs posle 27. avgusta kako bi videli kada će biti organizovan prijem učenika u Dom.

Za prijem učenika u Dom treba pribaviti lekarsko uverenje koje ne sme biti starije od 15 dana, sa napomenom da je učenik sposoban za kolektivni smeštaj.

Konačna rang lista primljenih učenika u Dom učenika srednjih škola Sremska Mitrovica objavljen je na sajtu www.domucenika-sm.edu.rs

You may also like