Sremska Mitrovica – U ulicama Radnička i 20. Jul u Laćarku juče i danas radnici “Puteva” krpe ivice puta koji je oštećen prilikom rada na kanalizaciji.

Po planu, nastavljaju se radovi na kanalizaciji u Laćarku i Mačvanskoj Mitrovici, a od 1. avgusta počinju planirani radovi na opremanju crpnih stanica fekalne kanalizacije kod Higijenskog zavoda i na Rumskoj malti, koje su tehnoliški uslov da bi kanalizacija u Laćarku radila sa punim kapacitetom“, rečeno je u Direkciji za izgradnju Grada Sremska Mitrovica.

You may also like