Nastavlja se sa stambenim kreditima

Sremska Mitrovica – Nakon zastoja  u odobravanju subvencionisanih stambenih kredita u Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita, koji traje više od mesec dana, ponovo je počelo odobravanje subvencionisanih stambenih kredita.

Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede nastavili su sa potpisivanjem ugovora za subvencionisane stambene kredite. Potpisivanju ugovora sa korisnicima kredita učestvuju ministri oba ministarstva.
U daljem sprovođenju Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje za 2013. godinu, potpisivanju ugovora sa korisnicima kredita učestvuju ministri oba ministarstva.
Ministarstvo finansija obezbedilo je sredstva za subvencionisano stambeno kreditiranje i u narednoj godini.
Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) obeveštava korisnike da će potpisane ugovore proslediti bankama u najkraćem mogućem roku, kao i da se prijem novih zahteva za subvencionisane kredite u NKOSK-u odvija nesmetano.

Da bi se konkurisalo za stambeni kredit osiguran kod NKOSK neophodno je da sa poslodavcem imate zaključen ugovor o radu na neodređeno vreme i da ste minimum 3 meseca u radnom odnosu kod trenutnog poslodavca. Izuzetno, korisnik kredita, u skladu sa Uredbom, može biti i lice koje je zasnovalo radni odnos na određeno vreme u skladu sa Zakonom.
Potrebno je obratiti se direktno nekoj od banaka koje su zaključile ugovor sa NKOSK i u nekoj od njih podneti zahtev za kredit. Korisnik kredita celu proceduru završava na šalteru banke, a banka, kao klijent Korporacije, podnosi zahtev za osiguranjem i svu prateću dokumentaciju Korporaciji. Spisak banaka pogledajte ovde.

You May Also Like