Sremska Mitrovica – U trećem kvartalu 2013. godine, prosečna mesečna raspoloživa sredstva po domaćinstvu u Republici Srbiji iznosila su 59.779 dinara. Od ukupno raspoloživih sredstava 95,3% čine prihodi u novcu, a 4,7% su prihodi u naturi, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Najveći udeo u raspoloživim sredstvima imaju prihodi iz redovnog radnog odnosa – 44,0%, penzije – 29,6%, prihod od poljoprivrede, lova i ribolova – 8,0% i naturalna potrošnja – 4,5%.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava u Republici Srbiji iznose 53.282 dinara, od čega je najveći udeo izdataka za hranu i bezalkoholna pića – 40,5%, i stanovanje, vodu, el. energiju, gas i ostala goriva – 15,1%. Slede izdaci za transport – 8,2%, rekreaciju i kulturu – 5,6%, odeća i obuća – 5,2%, ostali lični predmeti i ostale usluge – 5,0%, oprema za stan i tekuće održavanje – 4,5%, komunikacije – 4,4%, i alkoholna pića i duvan – 4,3%.

Republički zavod za statistiku je na svom sajtu objavio i podatke dobijene putem Ankete o potrošnji domaćinstava.
Ovom anketom prikupljaju se podaci o prihodima, rashodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje.

Pored toga, Anketom se prikupljaju i podaci o nekim važnijim pokazateljima životnog standarda (uslovi stanovanja, snabdevenost trajnim potrošnim dobrima i dr.), kao i osnovni podaci o demografskim, ekonomskim i sociološkim karakteristikama domaćinstava.
U Anketi se primenjuju metod vođenja dnevnika (domaćinstvo vodi dnevnik potrošnje za petnaest, odnosno šesnaest dana) – za proizvode i usluge lične potrošnje, i metod intervjua (ispitivanja) na bazi upitnika, gde je referentni period za trajna dobra dvanaest meseci, za polutrajna dobra, poljoprivredu, lov i ribolov tri meseca, a za prihode mesec dana.
Od ukupnog broja domaćinstava predviđenih za anketiranje u trećem kvartalu 2013. (1.200 za Republiku Srbiju), anketirano je 1.137 domaćinstava (95%).

Objavljeni podaci odnose se na raspoloživa sredstva i ličnu potrošnju u trećem kvartalu 2013. godine i predstavljaju mesečne proseke po domaćinstvu, izražene u dinarima (RSD) a možete ih pročitati na sajtu Republičkog zavoda za statistiku:

webrzs.stat.gov.rs

You may also like