Sremska Mitrovica – Prema najnovijim istraživanjima agencije UNDER CONSTRUCTION – Agencija za marketing, radio Ozon (35,8%) je kod mitrovčana najradije slušana lokalna radio stanica, dok je najradije slušana nacionalna stanica Radio S (15,3%). Najradije gledana televizija je Pink, dok se u Sremskoj Mitrovici najviše čitaju Blic i Press.
Odgovarajući na pitanja u vezi sa medijima, ispitanici su morali da navedu samo jedan medij koji najčešće slušaju. U prvih 10 radio stanica koje se najradije slušaju navedene su još, prema redosledu: AS (9,0 %), Radio Beograd (5,7%), radio B92 (4,7%), radio Index (2,7%), radio BN (1,4% ), radio Roadstar (1,0 %), radio Fruška Gora – Eko Irig (0,6%) i radio Novi Sad (0,4%). Radio BN je sa teritorije Bosne I Hercegovine (emituje samo narodnu muziku, dok ostale radio stanice osim Eko radija iz Iriga ne emituju narodnu muziku), ali je ipak ušla u uzorak jer se čuje na teritoriji Sremske Mitrovice.
Među televizijama, Pink (34,8%) je preuzeo primat u odnosu na oba programa državne televizije (19,9 %), a potom slede Prva (12,6% ), B92 (11,7%), Avala (4,2%), Eurosport (2,0%) Diskaveri i HBO (1,4%), RTV Novi Sad i TLC (0,9%).
Najčešce se čita Blic (29,4%), a potom Press (5,1%), Večernje novosti (4,8%), Politika (4,6%), Alo (4,5%), Kurir (1,9%), Sportski žurnal (1,5%), Blic žena i Svet (1,2%), Skandal (1,1%) i Sremske novine (0,9%).
PARAMETRI:
● UZORAK: 1000 stanovnika Opštine Sremska Mitrovica, različitih uzrasta
● METOD: Anonimna telefonska anketa
● MEDIJI: Svi elektronski i štampani mediji prisutni na zadatom području
ANALIZA:
Na osnovu anonimne telefonske ankete koja je sprovedena na teritoriji Opštine Sremske Mitrovice, dobijeni su
rezultati o slušanosti radio stanica, gledanosti TV stanica i čitanosti štampanih medija na zadatom području.
U obzir su uzeti svi elektronski i štampani mediji koji su svojim signalom ili distributivnom mrežom dostupni
stanovništvu zadatog područja. To podrazumeva lokalne, regionalne, pokrajinske i nacionalne medije.
Ispitanicima je pružena mogućnost i da ne izaberu nijedan od medija, što su pojedini ispitanici i iskoristili.
Na osnovu dobijenih rezultata najpopularniji mediji na teritoriji Opštine Sremska Mitrovica su sledeći mediji:
RADIO STANICE:
1. Radio “ Ozon “ – Sremska Mitrovica, koju od 1000 ispitanih građana sluša 358 ispitanika, ili 35,8 %
2. Radio “ S “ – Beograd, koji od 1000 ispitanih građana sluša 153 ispitanika, ili 15,3 %
3. Radio “ AS FM“ – Novi Sad, koji od 1000 ispitanih građana sluša 90 ispitanika, ili 9,0 %
TV STANICE:
1. TV “ Pink “ – Beograd, koju od 1000 ispitanih građana gleda 348 ispitanika, ili 34,8 %
2. RTS – I program, koji od 1000 ispitanih građana gleda 199 ispitanika, ili 19,9 %
3. TV “ Prva “ – koju od 1000 ispitanih građana gleda 126 ispitanika, ili 12,6 %
NOVINE:
1. “ BLIC “ – koji od 1000 ispitanih građana čita 294 ispitanika, ili 29,4 %
2. “ PRESS “ – koji od 1000 ispitanih građana čita 51 ispitanik, ili 5,1 %
3. “ VEČERNJE NOVOSTI “ – koje od 1000 ispitanih građana čita 48 ispitanika, ili 4,8 %
Od 1000 ispitanih građana njih 221 ne sluša nijednu radio stanicu, 32 ne gleda nijednu TV stanicu, a 241 ne kupuje
nijedne novine.

You may also like