Sremska Mitrovica – Humanitarna fondacija „Besermenji“ uz podršku Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu grada Sremska Mitrovica, raspisao je tradicionalni konkurs za najbolju božićnu čestitku. Konkurs traje do 20. decembra.

Tema ovogodišnjeg konkursa je 1700 godina Milanskog edikta
a mogu se poslati likovni radovi i digitalni multimedijalni radovi.
Broj radova koji se mogu poslati je neograničen.
Za nagrade konkurišu originalni radovi i radovi štampani digitalno.
*Digitalna štampa mora biti kvalitetna, a rad potpisan od strane autora (ili grupe autora). Uz digitalno štampani rad
(radove), obavezno poslati i CD sa snimljenim radovima u obliku fajla: 300 dpi, TIF, EPS ili JPG. Na poleđini
originalnog rada napisati naziv rada, ime i prezime, adresu, telefon. Plagijate i fotokopije, komisija neće razmatrati.

– Format: od A4 (210 x 300 mm) do A3 (300 x 400).
Radovi se šalu na adresu: Humanitarni fond BESERMENJI, za Konkurs MFB – 2013 , Petra Preradovića 149, poštanski fah 28,
Sremska Mitrovica 22000. Email: besermenji.foundation@gmail.com
Prispele radove selektovaće specijalna komisija. Izabrani radovi biće izloženi, a ukoliko se pribave sredstva i
štampani u katalogu. Radovi se ne vraćaju.

Svi odabrani radovi konkurišu za sledeće nagrade:
– Zlatna MFB i 10000,00 dinara
– Srebrna MFB i 4000,00 dinara
– Bronzana MFB i 2000,00 dinara
– Motivaciona MFB

Bliže informacije na telefon:
022-639-172
065-29-29-333
065-212-0-112

You may also like