MONITORING IZVEŠTAJ 45 – ZA JUN 2013. I IZVEŠTAJ SA MONITORING OKRUGLOG STOLA VIII

anem-banner220x183

 

 

 

 

 

 

.       U JUNSKOM MONITORING IZVEŠTAJU (BR.45) PROČITAJTE:

 

  • Sloboda izražavanja – u delu pritisci i pretnje, obrađena su 3 slučaja: fizički napad na dopisnika „Kurira“ iz Novog Sada, koji je izveštavao o smrti predsednika FK „Vojvodina“; reakcija ministra finansija na pisanje „Informera“ o njegovoj umešanosti u jednu finansijsku aferu; opomena Poreske uprave „Našim novinama“ za izmirenje poreskih obaveza, nakon objavljivanja teksta o ministru finansija; u delu sudski postupci, autori se bave: povlačenjem 2 tužbe narodnog poslanika koje je podneo pred Višim sudom u Čačku protiv istog novinara (povodom njegovih tekstova u „Pressu“ i ,,Čačanskim novinama” – tužen je i izdavač ovog lista), u kojima je preneta izjava tog poslanika data povodom privatizacije jedne čačanske fabrike; odlukom Ustavnog suda Srbije kojom je obavezao Vladu Srbije da da objašnjenje zbog čega su radna dokumenta na osnovu kojih je posle ubistva premijera Srbije nastao izveštaj tzv. Koraćeve komisije i dalje pod oznakom državna tajna; prvostepenom presudom Privrednog suda u Beogradu u sporu koji je medijska kuća B92 pokrenula protiv izdavača dnevnog lista „Informer“ zbog povrede njenog žiga „Insajder“;
  • Implementacija postojećih zakonaZakon o radiodifuziji: ovlašćenja, obaveze i kapaciteti RRA za sprovođenje javnih konkursa za dodelu dozvola za emitovanje programa;
  • Usvajanje novih zakona – autori se bave Zakonom o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, Zakonom o javnom informisanju i medijima i Zakonom o elektronskim medijima;
  • Rad nadležnih organa – regulatorna tela: Ratel – aktivnosti usmerene na suzbijanje neovlašćenog emitovanja radio i TV programa; državni organi: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: analizirana je presuda Evropskog  suda za ljudska prava kojom je Sud utvrdio da je Republika Srbija prekršila član 10. Evropske konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – sloboda izražavanja, u kontekstu pristupa informacijama od javnog značaja (povodom predstavke Inicijative mladih za ljudska prava, koja je u oktobru 2005. godine od BIA zahtevala podatke o broju prisluškivanih lica u toj godini); analizirana je odluka Ustavnog suda da u postupku pokrenutom po inicijativi Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti proglasi neustavnim pojedine odredbe Zakona o elektronskim komunikacijama u pogledu pristupa zadržanim podacima; Ministarstvo kulture i informisanja – analizirano je rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja za 2013. godinu;
  • Proces digitalizacije – šta je rečeno o procesu digitalizacije u Srbiji na regionalnoj konferenciji u Beogradu, koju je RRA organizovala pod okriljem projekta Digi TV, koji okuplja nezavisne regulatore Jugoistočne Evrope a odnosi se na proces digitalizacije u ovom regionu;
  • Proces privatizacije medija – dileme koje u ovoj oblasti stvara kašnjenje sa usvajanjem medijskih zakona;
  • Zaključak Izveštaja – autori ukazuju na značaj sprovođenja medijske reforme za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji.

 

Četrdeset peti Monitoring Izveštaj uradio je stručni tim Pravne službe ANEM-a, advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde

 

 

 

2.            IZVEŠTAJ SA MONITORING OKRUGLOG STOLA VIII

 

Monitoring okrugli sto VIII ANEM-a održan je u Beogradu 10. jula 2013. Na njemu je javno predstavljena Osma Monitoring Publikacija ANEM-a koja sadrži tekstove o aktuelnim medijskim pitanjima (medijska reforma i pitanje državne pomoći medijima), kao i o onim koja su uvek značajna i aktuelna (sloboda izražavanja i medijska pismenost), i prikaz dve presude Evropskog suda za ljudska prava iz Informatora o praksi Suda, koje se odnose na slobodu izražavanja. Događaju je prisustvovao veliki broj zainteresovanih strana, preko 40 učesnika. U izveštaju sa ovog okruglog stola možete pročitati šta su autori tekstova rekli predstavljajući Publikaciju, kao i o čemu su diskutovali učesnici ovog okruglog stola nakon prezentacije Publikacije.

 

Oba ova izveštaja nalaze se na web sajtu ANEM-a, u rubrici  Monitoring medijske scene,

gde su dostupni i ostali objavljeni Monitoring Izveštaji,  Monitoring Publikacije

i izveštaji sa monitoring okruglih stolova!

 

Realizaciju ovog projekta,  finansijski je podržala Ambasada Kraljevine Holandije

Izneti stavovi pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav

Ambasade Kraljevine Holandije

 

http://serbia.nlembassy.org/

 

                               

                Realizaciju ovog projekta, finansijski je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

                Izneti stavovi pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav

                Fondacije za otvoreno društvo, Srbija

 

You may also like