Sremska Mitrovica – U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa Resurs centrima po okruzima Srbije i ove godine u okviru programa “Mladi su zakon” pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama da kroz obuku i realizaciju projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama.

Objavljena je lista udruženja mladih neformalnih omladinskih grupa čiji će omladinski projekti biti finansirani u okviru Konkursa za finansiranje omladinskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma kod mladih za Sremski okrug.
Komisija Resurs centra za Sremski okrug, sastavljena od predstavnika Resurs centra, udruženja, kancelarija za mlade i medija iz Sremskog okruga donela je odluku da na osnovu pristiglih predloga omladinskih volonterskih projekata odabere one koji će biti finansirani i realizovani u periodu avgust – oktobar 2013. godine.

Iz Mitrovice su izabrene dve neformalne grupe sa svojim projektima koje će biti finansirane, “Dečiji svet” sa projektom “Uz pozorište kroz život” i Ženska inicijativa “Jefimija” sa projektom “Ulepšajmo naš kraj”. Predložena vrednost za finansiranje ovih projekata je oko 180.000 dinara.

You may also like