Sremska Mitrovica – Rezultati plivačke lige trećeg kola u muškoj i ženskoj kategoriji:

Kategorija do 8 godina:

1. Bogdan Sapun 1. Sara Gavrilović

Kategorija 9 – 10 godina:

1. Jovan Radmanović 1. Lana Gavrilović
2. Ognjen Ostojić 2. Kristina Uzelac
3. Ivan Roman

Kategorija 11 – 12 godina:

1.Stefan Galić 1. Anja Vidović
2. Kosta Popov
3. Stevan Sapun

Kategorija 13 – 14 godina:

1. Radovan Čikić
2. Luka Golubović
3.Zoran Bukorac
4. Miloš Mirnić

Kategorija 15 – 25 godina:

1. Miloš Starčević
2. Ivan Jovanović
3. Aleksandar Golubović
4. Milan Mirnić
5. Vladimir Vukadin

You may also like