Sremska Mitrovica – 30. oktobra , Sremska Mitrovica će biti domaćin 4. Međunarodne konferencije kulturnog turizma na temu: „Učešće kulturnog turizma u turističkoj ponudi Srbije“.

Konferencija je namenjena naučnicima i stručnjacima iz oblasti zaštite kulturnih dobara, istorije umetnosti, arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja, ekonomije, marketinga, turizma i drugih naučnih oblasti, konzervatorima, restauratorima, arheolozima, predstavnicima državnih institucija, lokalnih uprava i samouprava, fondacijama i potencijalnim invenstitorima sa ciljem da rade na konsolidaciji jakog imidža naše zemlje u proizvodnji umetničkih dela, obuke mladih ljudi, konzervaciji, restauraciji i promovisanju kulturnog nasleđa i životne sredine.

Pored izlaganja radova eminentnih stručnjaka planirane su i pezentacij pojedinih Turističkih organizacija iz zemlje i inostranstva.

„Počasni gost konferencije“ je grad Vinkovci (Republika Hrvatska), a očekuje se i dolazak njihovog gradonačelnika Mladena Karlića i pročelnika u Upravnom odjelu društvenih delatnosti Zdenka Rečića.
Konferenciju organizuje „Kulturni forum“ i SENAT GRADA SIRMIUM – Sremska Mitrovica, a održava se u hotelu „Sirmium“ sa početkom u 11 časova.

Republika Srbija je na istorijskoj raskrsnici gde se odvijaju intenzivna prilagođavanja evropskim integracijama i gde se ispoljava snažan rast konkurentskog kapaciteta institucija, preduzeća i pojedinaca. Republika Srbija je na putu definisanja razvojnih ciljeva i privrednih sektora sa izgledima za uspeh, gde će samostalno i uz podršku međunarodne zajednice morati što pre da izgradi i realizuje konkurentske strategije rasta. Turizam se u tom kontekstu nameće kao nezaobilazan kompleks sa neiskorišćenim rastućim potencijalom. Srpski turistički potencijali nisu dosad dovoljno valorizovani, jer turizam nije nikad bio ozbiljna tema razvojne politike Republike Srbije. S druge strane, mnoge države sa sličnim ili čak slabijim potencijalom su poslednjih godina učinile napore koji su ih doveli na mapu značajnih svetskih turističkih zemalja.

Republika Srbija danas ima samo komparativne prednosti u turizmu, jer poseduje raznovrsnu strukturu turističke ponude, nalazi se u blizini tradicionalnih i novih turističkih tržišta, ima dugu istoriju i opštu prepoznatljivost, očuvane prirodne resurse, srazmerno dobre komunikacije i poseduje veliki ljudski potencijal. Proces transformacije komparativnih u konkurentske prednosti u turizmu Republike Srbije deo je ukupnih reformskih procesa, kao i političkog odnosa prema turizmu kao važnom stvaraocu nacionalnog blagostanja.

Pored mnogobrojnih turističkih potencijala, srpski turistički proizvodi nisu adekvatno razvijeni, niti komercijalizovani na svetskom turističkom tržištu. Sa sadašnjih oko 87.000 smeštajnih kapaciteta u zastarelim objektima, Republika Srbija ne postiže poslovne rezultate ni približno kao konkurentske zemlje. Zbog zatvorenosti tržišta kasnio je proces restrukturiranja i privatizacije, nije bilo značajnih ulaganja iz zemlje i inostranstva, tako da nije došlo do razvoja novih oblika turističke ponude. Zbog visoke centralizacije izostale su investicije u infrastrukturno održavanje nasleđenih turističkih destinacija, jer lokalne zajednice nisu mogle finansijski da odgovore zahtevima njihovog održavanja i naročito novog razvoja.

Lanac vrednosti u turizmu Republike Srbije, osim donekle u Beogradu, nije izgrađen. To otvara pitanje standarda, kvaliteta usluga i lojalnosti prema Republici Srbiji kao turističkoj destinaciji.

KULTURNI FORUM

Radomir Jovelić Višerov

You may also like