Sremska Mitrovica – Povodom osmogodišnjice postojanja Atletskog stadiona „Sirmium“ Sremska Mitrovica upriličena je svečanost na kojoj je predstavljen godišnji učinak i investicije na adaptaciji i renoviranju ovog stadiona.

U saradnji sa Gradskom upravom, Direkcijom za izgradnju grada i JKP „Komunalije“ izdvojena su sredstva iz budžeta Grada u visini od oko 6 miliona dinara od kojih je u proteklih godinu dana na stadionu urađen sanitarni čvor, reflektori, bacalište za kuglu, dva kaveza za bacanje diska i kladiva, postavljanje klupa, a deo dobijenih sredstava je utrošen na i renoviranje igrališta „Drvodeljac“ u Laćarku.

Mitrovački atletski stadion po svojoj konstrukciji zadovoljava visoke standarde za atletske discipline na vrhunskom nivou u cilju promocije i unapređenja fizičke kulture i sporta uopšte, posebno atletike kao bazičnog sporta. Atletski stadion je na raspolaganju svim registrovanim sportskim klubovima, organizovanim grupama školske omladine ili građana, rekreativacima u svrhu treninga, organizovanja priprema, sportskih takmičenja, stručnog osposobljavanja i drugih aktivnosti vezanih za sport koje su od značaja za društvo.

“Stadion koriste ne samo profesionalni atletičari nego i deca, petlići, pioniri, kadeti, omladinci, seniori i deca sa posebnim potrebama, na šta sam posebno ponosan”, rekao je direktor Atletskog stadiona „Sirmium“ Dragan Jovanović. On dodaje da se rad na poboljšanju uslova na stadionu nastavlja i da u planu imaju adaptaciju atletske staze, izgradnju zimske sale sa teretanom koja je trenutno u projetku pokrivene atletske staze ispod tribina, postavljanje razglasa, semafora, prepona i klupa kao i nabavku potrebne opreme za održavanje takmičenja.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je prepoznao atletiku kao bazični sport koji je od posebnog interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu, a kako nam je ovom prilikom rekao predsednik Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu Vlade AP Vojvodine Mane Mirković, posebna sredstva su izdvojena za ulaganje u atletiku u Mitrovici jer Srem već ima poznate atletičare koji postižu vrhunske rezultate na domaćoj sceni i inostranstvu, a odgovornost ostaje na lokalnoj samoupravi da prepozna sopstvene potrebe i interese.

Proslavljene atletičarke Dragana Tomašević i Tatjana Jelača su istakle važnost mitrovačkog atletskog stadiona koji je prevashodno namenjen atletici i koji im daje mogućnost da bezbedno i u boljim uslovima obavljaju trenažni proces.

U narednom periodu, kako saznajemo od nadležnih, akcenat će se staviti na dalje unapređenje stadiona, bezbednost i poboljšanje uslova za sprovođenje plana treninga profesionalnih atletičara i ostalih korisnika ovog stadiona.

You may also like