Sremska Mitrovica – Agencija za borbu protiv korupcije otpočela je proveru imovinskih karata sudija.
Na listi onih čija će imovina biti kontrolisana nalaze se imena oko 100 sudija Vrhovnog kasacionog suda, Privrednog apelacionog suda, Privrednog suda u Beogradu.
Imovina će biti kontrolisana i kod vršioca funkcije predsednika Privrednog suda u 15 gradova.Kontrole će biti i u Sremskoj Mitrovici.
Kako objašnjavaju u Agenciji, kontrola je predviđena njihovim godišnjim redovnim planom provere imovinskih karata i osim sudija, proveravaće se i imovina narodnih poslanika.

Izvor:Danas

You may also like