Sremska Mitrovica – Grad Sremska Mitrovica sa 16,5 miliona dinara finansiraće udruženja građana i programe iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine u 2013-oj godini.

Resorna gradska uprava donela je Odluku o raspisivanju Konkursa, a prijave se primaju u Uslužnom centru. Konkurs je otvoren do 8.februara. Kako je saopšteno, Gradska uprava za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine ove godine raspolaže sa sredstvima većim za oko 30% nego prošle godine, a koja su namenjena finansiranju programa iz oblasti socijalne, odnosno zaštite životne sredine.

Uprava je nedavno i donela odluku o raspisivanju dva konkursa i to: konkursa za dotacije nevladinim organizacijama iz oblasti socijalne zaštite u ukupnom iznosu 10 miliona dinara i konkursa za dotacije nevladinim organizacijama iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, u ukupnom iznosu od 6,5 miliona dinara.

Kao i ranijih godina za sredstva mogu da konkurišu udruženja građana iz Mitrovice, ali od ove godine postoji i jedna novina kada je reč o uslovima konkurisanja. U resornoj Upravi kažu da će novac ovog puta biti dodeljen samo onim udruženjima koja, u predviđenom roku, a to je do kraja januara dostave izveštaj kojim pravdaju utrošena sredstva iz prošle godine.

Možda Vam se svidi i