Sremska Mitrovica – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao је Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u AP Vojvodini za sufinansiranje projekata kojima će se uspostaviti hotspot lokacije u opštinama i gradovima zahvaljujući kojima će građani moći besplatno da pristupe internetu na javnim površinama, kao što su trgovi, šetališta, parkovi, otvorenim prostorima autobuskih i železničkih stanica, javnim prostorima ispred opštinskih uprava, te na javnim plažma, turističkim lokacijma i javnim mestima od istorijskog i kulturnog značaja.

Ciljevi konkursa su razvoj i korišćenje besplatnog pristupa internetu u opštinama i gradovima, korišćenje e-servisa, i podsticanje razvoja turističke ponude. Za ovu namenu sufinansiraće se do pet hotspot lokacija u svakoj opštini, a maksimalan iznos po lokaciji je do 100.000,00 dinara, a sredstva su obezbeđena od prihoda od RATEL-a.
U okviru istog konkursa, Sekretarijat će sufinansirati uspostavljanje sistema video nadzora raskrsnica sa nadzornim centrom, čiji je cilj povećanje bezbednosti saobraćaja i građana, i sprečavanje incidentnih situacija. Maksimalan iznos sredstava po opštini, odnosno gradu je do 1.700.000,00 dinara, a, prema uslovima konkursa, one su dužne da ovaj sistem održavaju u funkcionalnom stanju.

Takođe, sredstvima pristiglim od prihoda od RATEL-a, sufinansiraće se uspostavljanje sistema video nadzora u osnovnim i srednjim školama radi povećane bezbednosti učenika i smanjenja broja incidenata. Uz prijavu na konkurs, opštine i gradovi su dužni da dostave i saglasnost obrazovne ustanove za realizaciju ovog projekta, a maksimalni iznos za sufinansiranje je do 500.000,00 dinara po obrazovnoj ustanovi.

Pokrajinski sekretarijat je objavio i Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova, čiji su ciljevi podrška aktivnostima kojima se unapređuje politička participacija žena, pronalaženje posla, sticanje novih znanja i veština i osnažuje žensko preduzetništvo. Posebno se naglašava značaj programa i projekata kojima se promoviše rodna ravnopravnost i to u akcijama i kampanjama za podizanje svesti o važnosti rodne ravnopravnosti. Za ove namene Sekretarijat je opedelio 2.500.000,00 dinara, a maksimalan iznos po projektu je 150.000,00 dinara.

Rok za prijavu je 1. oktobar, a konkursna dokumentacija je dostupna na sajtu Sekretarijata.

You may also like