Sremska Mitrovica – Fond za razvoj Republike Srbije raspisao je konkurse za preduzetnike i stare umetničke zanate.

Pravo na korišćenje sredstava Fonda za preduzetnike ostvaruju preduzetnici koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije,  a da u predhodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom.

Krediti se odobravaju za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, kupovinu poslovnih prostora, proizvodnih i industrijskih objekata ili za kupovinu nove i polovne opreme.

Krediti se odobravaju u visini od 500 000,00 do 5 000 000,00 dinara sa rokom otplate do 4 godine i počekom do 12 meseci.

Kamatna stopa u zavisnosti od obezbeđenja garancije je od 2% do 3%.

Pored toga, Fond za razvoj je raspisao konkurs za kreditiranje starih umetničkih zanata.

Krediti po ovoj kreditnoj liniji, dodeljuju se u iznosu od 500 000,00 do 2 000 000,00 dinara. Rok otplate je 5 godina,  uz grejs period od 12 meseci sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou.

Više informacijama o uslovima konkursa možete pročitati na adresi http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/uslovi_zanati.pdf

You may also like