Sremska Mitrovica – Ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić u nekoliko navrata je izjavljivao je da je legalizacija prilično skup proces, ali da je za građane dovoljno da upišu svoje objekte i zemlju u katastar nepokretnosti, što je znatno jeftinije. Zakon o upisu u katastar nepokretnosti, kako je rekao, daje za pravo svakom građaninu da upiše privatnu kuću do 300 kvadrata, vikendicu do 200, poslovni prostor do 100 kvadrata bez dodatnih papira i projektne dokumentacije. „Legalizacija će biti prilično skupa, a biće obavezna za objekte namenjene tržištu i javne objekte, ali za građane je dovoljan, naročito za one koji ne idu u proces prodaje, upis u katastar nepokretnosti”, rekao je Ilić, piše “Dnevni Akter”.

1Kako saznajemo od Vladimira Petkovića, načelnika za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove Sremske Mitrovice, u Mitrovici trenutno ima oko 4.500 podnetih zahteva za legalizaciju objekata. “Upis objekata preko katastra, nije klasična legalizacija već samo evidentiranje prava svojine na objektima bez regulisanja prava na zemljište ukoliko je ono tuđe vlasništvo i takvi objekti se ne mogu prometovati” , rekao je načelnik Petković. “Tačan broj nelegalnih objekata na teritoriji grada Sremske Mitrovice se ne zna, a pretpostavljam da je to duplo više u odnosu na broj podnetih prijava za legalizaciju”, dodao je Petković.

Građanima nije jasno šta u stvari dobijaju time jer ako imaju u planu da prodaju svoju kuću ipak će morati da pokrenu proces legaizacije, samim uvođenjem u katastar nemaju pravo prometa. Zakon zapravo omogućava da se objekat koji postoji, a koji je sagrađen bez građevinske dozvole može upisati u posedovne listove i na taj način se vrši samo evidentiranje vlasništva ali ne i legalizacija objekta.

Troškovi legalizacije variraju i određuju se u zavisnosti od veličine objekta kao i da li je isti snimljen i sproveden u katastar nepokretnosti, dok samo uvođenje u katastar kako saznajemo iz Službe za katastar nepokretnosti Sremska Mitrovica košta od 3.500 do 4.000 dinara. Pošto nemaju ništa, njima je pored zahteva potrebna skica propisana zakonom, koju izgrađuje ovlašćena registrovana geodetska firma, a izrada te skice košta oko 100 eura, rekli su nam iz jedne geodetske firme.

Po svemu sudeći, građani će kad – tad morati da legalizuju svoj objekat, samo je pitanje da li će to uraditi odmah ili će prethodno neko vreme biti samo “katastirani”.

B.Đ

You may also like