Sremska Mitrovica – Poreska uprava Republike Srbije primila je ukupno 15.005 zahteva za refundaciju PDV- a za kupovinu hrane i opreme za bebe u periodu od 1. do 15. jula za nabavke koje su izvršene u periodu 1. januar – 30 jun.

Ukoliko je kupac hrane i opreme za bebe propustio da podnese zahtev za refundaciju PDV – a u julskom roku, fiskalni isečci za nabavke izvršene u prvoj polovini godine i dalje važe i može ih podneti uz zahtev za refundaciju u drugom roku, od 1. do 15. februara 2014. godine. Tada će se primati zahtevi za nabavke izvršene u periodu januar – decembar 2013. godine.

You may also like