Sremska Mitrovica – Telefonski brojevi za pozivanje policije, Hitne pomoći i drugih službi za hitne intervencije i pomoć, ali i za ostale usluge i informacije od javnog značaja od 1. januara su promenjeni, tako što je ispred postojećih brojeva dodata jedinica.

Novi broj policije je 192, vatrogasne službe 193, Hitne pomoći 194, službe za hitne intervencije 112, dok se služba za obaveštavanje i uzbinjivanje poziva brojem 1985, a pomoć na putu AMSS 1987.

Pozivanje ovih brojeva je besplatno.

Brojeve je promenila Republička agencija za elektronske komunikacije u skladu sa usvojenim Planom numeracije kratkih kodova.

You may also like