Sremska Mitrovica – Početkom decembra počeli su radovi na izmeštanju elektromreže u Laćarku, na potesu od pruge Beograd – Zagreb, zaključno sa Fruškogorskom ulicom u Laćarku.

Sa ovim radovima ukloniće se stara mreža koja je stara preko 50 godina i koja je tehnički i funkcionalno prevaziđena, i time će biti stvoreni preduslovi za proširenje saobraćajnice kroz Laćarak.

Vrednost ove investicije je oko 4,5 miliona dinara a radove je finansirala lokalna samouprava grada Sremske Mitrovice.

„Da bi moglo da se uradi proširenje saobraćajnice kroz Laćarak, bilo je neophodno izmestiti elektromrežu u Laćarku, čija je dužina 2,2 kilometra a početkom 2013. godine JP Direkcja za izgradnju grada Sremska Mitrovica i Elektrodistriibucija  „Sremska Mitrovica“ su sklopili ugovor za postojeće radove“ rekao je Đorđe Faor, direktor ogranka ED „Sremska Mitrovica“.

Do sada je urađeno preko 100 priključaka a očekuje se da će radovi biti završeni krajem sledeće nedelje.

„Izgradnja nisko naponske mreže u Laćarku predstavlja sam početak jedne velike investicije a to je izgradnja saobraćajnice u Laćarku, čiji je početak planiran za proleće 2014. godine“, rekao je Vladimir Petković, načelnik Gradske uprave za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove.

Izgradnjom nove saobraćajnice u Laćarku stvoriće se mnogo bolji uslovi za svakodnevno funkcioniosanje saobraćaja a nova saobraćajnica će biti širine oko 7 metara.

IMG_0034IMG_0035IMG_0037

You may also like