Sremska Mitrovica – Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare “Sirmijum” iz Sremske Mitrovice je četvrti put za redom domaćin i suorganizator Konferencije sa medjunarodnim učešćem “Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi”. Ovogodišnja Inkluzija je organizovana zajedno sa Institutom za pedagoška istraživanja i Savezom učitelja Republike Srbije, pod nazivom “Kontinuitet inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi”.

Neki od radova koji će biti prikazani na konferenciji, koja se održava danas od 09.00 do 18.00 časova u teatru škole, vezani su za teme kompetencije vaspitača za rad sa decom koja imaju smetnje u razvoju ili sa talentovanom decom, kao i kompetencija učitelja za rad sa inkluzivnom decom u osnovnoj školi. Ove godine su prisutni i gosti iz inostranstva, Makedonije i Hrvatske.

Konferenciju je podržao i Grad, iz razloga što je iskazivanje brige o deci obaveza Lokalne samouprave. Inkluzija upravo iskazuje potrebu dece, da u svim segmentima budu jednopravna. U meri u kojoj podržavamo ovu inkluziju, pokazujemo u kojoj smo meri i u humanom društvu i koliko smo učinili sebi i deci, jer ona su naša budućnost, rekao je Zoran Miščević. On je dodao da je današnja konferencija i jedan vid stručnog usavršavanja, jer će dovesti do nekih novih ideja vezanih za inkluziju i rad sa decom.

You may also like