Sremska Mitrovica – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje lica na porodičnom smeštaju za mart počinje u četvrtak, 18. aprila.

You may also like