Sremska Mitrovica – Nacionalna služba za zapošljavanje otpočela je realizaciju projekta „Podrška kreiranju politika zapošljavanja zasnovanom na podacima“ koji ima za cilj izradu novog Nacionalnog sistema kvalifikacija, odnosno novog okvira kvalifikacija koji bi bio usklađen sa međunarodnim standardima.

U pitanju je dokument koji čija će izrada i primena omogućiti osavremenjivanje odavno prevaziđenog sistema kvalifikacija, koji se primenjuje u našoj zemlji.

Postojeća nomenklatura zanimanja nije se menjala gotovo 20 godina i sadrži brojna zanimanja koja su usled društvenih i tehnoloških promena odavno zastarela.

NSZ će polovinom aprila započeti anketiranje poslodavaca čime će biti obuhvaćene potrebe poslodavaca kako bi se mogle uraditi prognoze kretanja potreba poslodavaca na tržištu rada, ali i da se saslušaju njihove sugestije vezane za politiku zapošljavanja.

Druga anketa će ići u pravcu izrade opisa zanimanja za još preko 2000 zanimanja kako bi se nastavio posao započet prošle godine, odnosno kako bi se najzad napravio novi nacionalni sistem kvalifikacija koji je usklađen sa međunarodnim standardima.

Anketiranje poslodavaca trebalo bi da bude završeno do kraja maja ili početkom juna, a druga anketa će potrajati do kraja godine.

You may also like