Sremska Mitrovica – Svi vozači koji nisu zamenili svoje stare vozačke dozvole za nove imaju krajnji rok 10. jun 2014. godine. Nova dozvola košta 1.200 dinara i važi 10 godina.

Spisak kategorija koje dobijate po novom Pravilniku, ako ste položili “po starom”.

Stara A kategorija

Lice koje poseduje staru A kategoriju dobija nove kategorije i to:
1. sa navršenih 16 godina dobija kategorije AM (moped), A1 (motocikl do 125 kubika), M (motokultivator) i F (traktor i radna mašina) kategoriju.
2. sa navršenih 18 godina dobija kategoriju AM, A1 i A2 (motocikli preko 125 kubika, a snage manje od 15 kilovata) kao i M i F kategoriju.
3. sa navršenih 24 godine dobijaju i A kategoriju.

Stara B kategorija

Lice koje posjeduje staru B kategoriju dobija nove kategorije i to: B, B1, AM (moped), M (motokultivator), F (traktor i radna mašina) i BE (putničko vozilo s prikolicom, (prikolica preko 750 kg najveće dopuštene mase) . Vozač sa B kategorijom može vući laku prikolicu (najveće dozvoljene mase do 750 kg) bez BE kategorije).

Stara C kategorija

Lice koje poseduje staru C kategoriju dobija nove kategorije i to:
1. sa navršenih 18 godina dobija C1 (teretna vozila do 7500 kg najveće dopuštene mase)
2. sa navršenih 21 godinu starosti dobija C kategoriju (teretna vozila bez ograničenja mase) i C1 kategoriju.

Stara D kategorija

Lice koje poseduje staru D kategoriju dobija nove kategorije i to:
1. sa navršenih 21 godinu dobija D1 kategoriju
2. sa navršenih 24 godine starosti dobija D1 i D kategoriju.

Stara “Dozvola za vozača traktora”

Lice koje poseduje staru “dozvolu za vozača traktora” dobija nove kategorije i to: AM, M i F kategoriju.

Stara potvrda “Poznavanje saobraćajnih propisa”

Lice koje poseduje potvrdu o poznavanju saobraćajnih propisa dobija sledeće kategorije:
1. sa navršenih 15 godina dobija M kategoriju,
2. sa navršenih 16 godina dobija AM i F kategoriju.

Osobe koje poseduju E kategoriju uz C kategoriju a imaju i D dobiće i D1E i DE kategorije.

Vozači probne vozačke dozvole za B kategoriju ne mogu upravljati mopedom, niti traktorom ni nakon dobijanja prave vozačke dozvole.

 

You may also like