Sremska Mitrovica – Garancijski fond Vojvodine proširio je juče uslove za odobravanje garancija za kredite namenjene nabavci nove poljoprivredne mehanizacije.

Do sada su registrovanim poljoprivrednim domaćinstvima davane garancije za kredite za nabavku kombajna, traktora, drugih poljoprivrednih i priključnih poljoprivrednih mašina, a ubuduće će moći da se tim pozajmicama kupuje i širi asortiman opreme koja se koristi u poljoprivrednoj proizvodnji.

Garantni potencijal Fonda je povećana na 800 miliona dinara.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala, a krediti se odobravaju po kamatnoj stopi od 7,5 odsto godišnje i rokom otplate od sedam godina.

Minimalni iznos kredita je 5.000 evra, a maksimalni 100.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

You may also like