Sremska Mitrovica – Lek  protiv povišene temperature i prehlade ”FERVEKS” povučen je privremeno sa tržišta.

„FarmaSvis“ saopštila je da je odluka o povlačenju leka u Srbiji, koji je u petak sklonjen sa polica apoteka, doneta jer je proizvođač „Bristol-Myers Suibb“ tokom ispitivanja ustanovio mikrobiološku neispravnost u „ferve adult rapsberry“. Taj oblik leka, prema evidenciji Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, nije registrovan, niti ga ima na našem tržištu.

U Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije kažu da postoje dva razloga zbog kojih se lekovi povlače iz prometa, pisu „Večernje Novosti“. Jedan je kvalitet leka, odnosno kada konkretan lek ili serija leka ne odgovara standardima, pa recimo, postoje odstupanja u fizičko-hemijskom sastavu, izgledu, mikrobiološkim i farmaceutsko – tehničkim osobinama. Drugi razlog je kada lek nije bezbedan za upotrebu, i tada se po hitnom postupku povlači sa tržišta.

Da je lek zaista povučen iz prodaje potrvrdila je naša sugrađanka, farmaceut iz Sremske Mitrovice.

Bojana Đorđić

You may also like