Sremska Mitrovica – Fabrika Eaton electric iz Sremske Mitrovice  završila je još jednu akciju donacije osigurača obrazovnim ustanovama. Ovaj put u pitanju je Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ u Sremskoj Mitrovici.
U saradnji sa Gradskom upravom izabrana je škola Jovan Jovanović Zmaj sa kojom je Eaton potpisao Ugovor o donaciji osigurača u iznosu od 60.000 dinara. U ovu donaciju uključena je zamena topljivih osigurača automatskim u matičnoj školi u Sremskoj Mitrovici, kao i u eksternim odeljenjima ove škole, u Jarku i u Šašincima. Zaposleni Eaton electric-a zamenili su postojeće topljive osigurače u školi novim Eaton-ovim automatskim osiguračima.

 

Donacija osigurača firme EATON ELECTRIC d.o.o za Osnovnu školu“ J.J.Zmaj“ sa područnim odeljenjima u Jarku i Šašincima pokazuje nastavak i dalje dobre volje i saradnje privrednih subjekata u Sremskoj Mitrovici sa lokalnom samoupravom.
Ova akcija je dobro primljena u obrazovnim institucijama na području  grada obzirom na starost objekata u kojima su postojali topljivi osigurači a koji su posle 50 – 60 godina prevaziđeni, te su zamenjeni automatskim osiguračima.

Veliku zahvalnost još jednom upućujemo rukovodstvu firme EATON ELECTRIC d.o.o i g-dinu Draganu Tadiću, direktoru firme – izjavila je načelnica Gradske uprave za obrazovanje g-đa Mirjana Pjevac.

Nataša Lukić

 

You may also like