Sremska Mitrovica –  Nakon izjave predstavnika Zajednice auto-škola Srbije da nisu upoznati šta piše u pravilnicima, iz Ministarstva unutrašnjih poslova danas je izdato saopštenje da su predloženi pravilnici dostavljeni Zajednici auto-škola Srbije i drugim školama koje su za izmene pravilnika pokazale interesovanje.

U saopštenju piše i da je ova izjava, moguće i tačna, jer je uočena pojava da veliki broj auto-škola nije upoznat ni sa sadržajem važećih pravilnika, ali se za takvo stanje ne može učiniti odgovornim Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Na svom internet portalu MUP Srbije u saopštenju navodi da  auto – škole  opstrukcijama i medijskim pritiscima žele da spreče primenu pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, „ovaj proces je započet proletos kada je manji broj auto-škola organizovao protestnu vožnju sa osnovnim zahtevom da im se omogući rad i nakon 25. oktobra 2013. godine. Takvo stanje je stvoreno i prošle godine kada se u većini gradova u Srbiji, u periodu od oko dva meseca od stupanja na snagu pravilnika, nije sprovodio vozački ispit, dok je u Novom Sadu taj period trajao oko pet meseci“, piše na portalu Ministarstva.

Podsećajući da su prve radne varijante pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače od juna 2009. bile dostupne javnosti, MUP je naveo da su pravilnici objavljeni u maju 2012, a njihovo stupanje na snagu je odloženo za pet meseci, da bi se auto-škole pripremile za primenu.

Auto-škole nisu namenski iskoristile period od pet meseci, do 25. oktobra 2012, koji im je dat da se pripreme za primenu novih propisa, već su znatno povećale broj upisanih kandidata u odnosu na prethodne godine. Tako je od 24. maja do 25. oktobra 2012. upisano oko 160.000 kandidata, ističe MUP.

Činjenica je da su se pojedine auto-škole i njihova udruženja obratila Ministarstvu unutrašnjih poslova sa problemima koje imaju u pogledu obezbeđenja propisanih uslova vezanih za poligon za početnu praktičnu obuku i ugradnju tahografa u vozila B kategorije, navodi se u saopštenju.

Naime, auto-škole u pokušajima obezbeđenja prostora, koji bi bio isključivo namenjen za početnu praktičnu obuku, nisu naišle na razumevanje lokalnih samouprava u mnogim gradovima, iako je odredbama člana 207. Zakona propisano da je osposobljavanje kandidata za vozače delatnost od opšteg interesa. Takođe, u smislu navedenog, ukazujemo da se značajna sredstva slivaju u kase lokalne samouprave na osnovu Zakona, a koja moraju biti namenjena za podizanje većeg nivoa bezbednosti saobraćaja.

U cilju prevazilaženja navedenog problema sa prostorom za početnu praktičnu obuku, Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo izmenu Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače, kojom će pravnim licima biti omogućeno da tu obuku u roku od jedne godine izvode na prostorima na kojima je i do sada sprovođena. Takođe, navedenim Pravilnikom dat je prelazni period od jedne godine za ispunjavanje uslova u pogledu ugradnje tahografa u vozila kategorije B, kao i za druge uslove na koje su pravna lica ukazala da postoje određene poteškoće u pogledu njihovog ispunjavanja.

Zbog komplikovanog sistema prelaznih i završnih odredaba koji važi za period od 25. oktobra 2012. do 25. oktobra 2013. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova je odlučilo da objavi prečišćene tekstove Pravilnika koji će biti mnogo jednostavniji za primenu, a oni će biti najkasnije objavljeni 25. oktobra 2013. godine. Ujedno, to će biti prva promena Pravilnika o osposobljavanju.

Podsećamo da je do polovine oktobra, u Sremskom okrugu zahtev za novu dozvolu, odnosno za produženje rada auto škola,  podneo  samo „AUTOAS“ iz Sremske Mitrovice.

 

You may also like