Sremska Mitrovica – Zavod za javno zdravlјe Sremska Mitrovica, u saradnji sa Crvenim krstom, Kancelarijom za mlade i Domom zdravlja i ove godine u Sremskoj Mitrovici obeležili su 26. jun „Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama“, kao jedan od značajnih datuma iz Kalendara javnog zdravlјa koji je počeo zvanično da se obeležava od 1987. godine, donošenjem rezolucije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Parola sprovedene akcije glasi “Neka zdravlje bude ono što te pokreće”.

Građanima je ovom prilikom deljen propagandni materijal, na kom je akcenat stavljen na pojavu novih psihoaktivnih supstanci. Volonteri Crvenog krsta Sremske Mitrovice povodom obeležavanja Međunarodnog dana protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama delili su Mitrovčanima letke i propagandni materijal sa informacijama neophodnim za upoznavanje novih psihoaktivnih supstanci, koje su se poslednjih meseci pojavile na internet prodaji. Magični zmaj, mjau-mjau, ketamin, Kristal met i “krokodil” samo su neki od naziva novih psihoaktivnih supstanci, koje se mogu pronaći na domaćem i stranom tržištu, a čija upotreba ostavlja teške psiho-fizičke posledice.

Problem zloupotrebe droga predstavlja značajan društveni problem, koji pored posledica po zdravlje korisnika, koje su neminovne i teške, dovodi i do brojnih socijalnih problema i ekonomskih gubitaka.

Preduslov za uspešnost aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe droga je koordinacija svih odgovarajućih službi, institucija i organizacija na nacionalnom i lokalnom nivou.

You may also like