Sremska Mitrovica – U gradskoj kasi za 2013. godinu su planirana sredstva u iznosu od 6 miliona dinara za finansiranje programa samozapošljavanja i javnih radova.

Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2013. godinu predviđeno je da se finansiranje aktivne politike zapošljavanja u Sremskoj Mitrovici obavlja iz budžeta Grada, kao i iz domaćih i stranih donacija.

Planirano je i dodatnih 5,8 miliona dinara iz budžeta Republike Srbije. Visina subvencija za samozapošljavanje je 160 hiljada dinara.

Grad će u saradnji sa Filijalom Sremska Mitrovica pribaviti sredstva za finansiranje aktivne politike zapošljavanja putem konkurisanja za sredstva kod stranih donatora, zatim kod EU fondova, kao i republičkih ministarstava i pokrajinskih sekretarijata.

 

You may also like