Sremska Mitrovica – Trenutno se na teritoriji Srema sprovode aktivnosti kontrole ugostiteljskih objekata.

Pojačane su aktivnosti vezane za prekršaj buke gde se nadležnost Policijske uprave Sremske Mitrovice prepliće sa nadležnostima gradskih i optinskih službi.

– Protiv lica koja su zatečena u prekršaju podnete su prekršajne prijave i privremeno su oduzeta sredstva koja proizvode buku, rekao je Dragan Stojanac, zamenik načelnika Odeljenja policije u kršenju javnog reda. U daljem sudskom postupku prekršiocima se izriču novčane kazne i zaštitne mere.

Propisi o radnom vremenu ugostiteljskih objekata je isključivo u nadležnosti inspekcijskih konunalnih službi u opštinama na području Srema. U ovim slučajevima saradnja i pomoć Policijske uprave ostvaruje se na zahtev Komunalne policije sem u ekstremnim slučajevim gde Policija mora da reaguje. Za prvih 6 meseci ove godine Policijska uprava je Komunalnoj službi podnela 54 službene beleške.

U saradnji sa Turističkom inspekcijom čije je sedište u Novom Sadu, Policijska uprava je sprovela 5 akcija kontrole rada ugostiteljskih objekata koji rade bez dozvole. Dve akcije su sprovedene u Rumi, dve u Sremskoj Mitrovici i jedna u Pećincima. Kontrolisano je ukupno 8 objekata od kojih su zatvorena 2 objekta koja su radila „na crno“.

You may also like