Sremska Mitrovica – Svetska Zdravstvena Organizacija je od 2002.godine u Kalendar javnog zdravlja uvrstila i 10.maj – Svetski dan kretanja, odnosno Međunarodni dan fizičke aktivnosti sa ciljem da se promoviše kretanje kao važan put do dobrog zdravlja.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) је u cilju podizanja svesti celokupne svetske javnosti o značaju i važnosti redovne fizičke aktivnosti u očuvanju i unapređenju dobrog zdravlja i blagostanja tog dаna 10.maja 2002.godine pokrenula globalnu inicijativu za obeležavanje međunarodnog dana fizičke aktivnosti. Taj dan je poznat pod sloganom „Kretanjem do zdravlja“, a odnosi se na umerenu fizičku aktivnost bez obtira na sadržaje, mesto i vreme izvođenja. Ciljna grupa je celokupna populacija uvažavajući sve različitosti u smislu uzrasta, pola, verske, rasne, socijalne, ekonomske i etičke pripadnosti.

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, Centar za promociju zdravlja obeležiće ovaj značajan datum u saradnji sa učenicima i nastavnicima srednje medicinske škole “Draginja Nikšić” i Mitrovačke gimnazije, kao i sa Domom zdravlja Sremska Mitrovica. Sve predviđene aktivnosti, održaće se u petak -10.maja sa početkom u 12:00 časova. Mesto sastajanja i održavanja biće kod pešačkog mosta na Savskom keju (Sremska strana), u blizini Gradske pijace.

You may also like