Sremska Mitrovica – Zamenica pokrajinskog ombudsmana sa saradnicima primaće stranke u Sremskoj Mitrovici u zgradi Gradske uprave, u utorak 13. novembra, od 10:00 do 12:00 časova.

Pokrajinski ombudsmana štiti ljudska prava i slobode od povreda učinjenih od strane pokrajinske i opštinske, kao i organizacija i javnih službi čiji je osnivač Pokrajina ili opština.

 

You may also like