Sremska Mitrovica – Na teritoriji Grada Sremska Mitrovica do početka meseca jula, izvršeno je šest tretmana uništavanja larvi komaraca, kažu u Gradskoj upravi za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.

Tretiranje larvi komaraca duž obale reke Save, kao i na ostalim mestima gde je koncentracija larvi bila velika, izršila je firma “Miva” iz Inđije, a finansirala Autonomna Pokrajina Vojvodine.

Odrasle, adultne jedinke komaraca još uvek nisu tretirane.

Za tretiranje odraslih komaraca izdvojeno je 3 miliona dinara iz budžeta grada, preko Gradske uprave za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, sprovedena je javna nabavka, a najbolji ponuđač je firma “Eko san” iz Beograda.

U Gradskoj upravi za poljoprivredu i zaštitu životne sredine kažu, da je planirano da se u narednom periodu izvrši dva tretmana uništavanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje.

 

 

You may also like