Teže do vozačke dozvole

Sremska Mitrovica – Prošle nedelje su u Službenom glasniku Republike Srbije objavljeni novi pravilnici o obuci i načinu polaganja vozačkog ispita sa rokom stupanja na snagu od pet meseci, odnosno 24.10.2012. godine.

Prema novim pravilnicima, obuka a naročito polaganje vozačkog ispita će biti teži i znatno ozbiljniji.

Obuka po ovim pravilnicima podrazumeva obaveznu teorijsku nastavu u trajanju od 40 časova, od kojih se u jednom danu može prisustvovati na najviše 3 časa (kompletna teorija traje tri do četiri nedelje). Knadidat za vozača mora prisustvovati na svim časovima teorijske nastave bez izostanaka.

U slučaju da ne prisustvuje nekom času teorijske nastave mora iste časove odslušati pojedinačno odnosno u novoj grupi. Da bi pristupio teorijskom ispitu mora imati odslušane sve časove na bilo koji način.

Po završenoj teorijskoj nastavi se polaže teorijski ispit na  novim testovima u pisanoj ili elektronskoj formi. Nova pitanja i odgovori će biti javni a kombinacija za pojedinačni ispit tajna.

Nastava i ispit iz prve pomoći će organizovati crveni krst ili druga medicinska ustanova na osnovu dozvole od nadležnog ministarstva.

Praktična obuka može započeti nakon položenog teorijskog ispita. Obuka počinje na poligonu za početnu obuku. Svaka auto-škola mora imati poligon u vlasništvu ili u zakupu. Nastavak praktične obuke je na putevima van naselja i ulicama u naselju. Po završenoj obuci i položenoj prvoj pomoći polaže se praktični ispit.

Kandidati koji započnu obuku do 24.10.2012. kao i kandidati koji su započeli obuku a nisu je završili istu mogu je završiti do 24.01.2013. godine.

Do 24.10.2012. se može polagati ispit prema starim propisima bez bilo kakve dopune i posebnih obaveza.

Nakon 24.10.2012. godine može se pristupiti ispitu nakon obavljene dodatne teorijske i praktične obuke prema odredbama Novog zakona o bezbednosti saobraćaja. Ispit se polaže na novim testovima i to posebno iz propisa a posebno iz prve pomoći. Kandidati koji polože teorijski ispit pre 24.10.2012. neće polagati posebno prvu pomoć.

Očekivano vreme za završetak obuke i polaganje vozačkog ispita je oko četiri meseca a može biti i znatno duže. 

You May Also Like