Subvencije za prevoz učenika

Sremska Mitrovica – Gradsko Veće  Grada Sremska Mitrovica je na sednici održanoj 07. oktobra , donelo Zaključak o obezbeđivanju subvencija iz budžeta grada za prevoz učenika srednjih škola na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za prvo polugodište školske 2012/2013 godine.

Gradska uprava za obrazovanje je potpisala Ugovor sa prevoznicima „GENERALI TRANSPORT COMPANY“,D.O.O. iz Novog Sada i „SIRMIUMBUS“  D.O.O. iz Sremske Mitrovice, a predmet Ugovora je način i ustupak za dodelu budžetskih sredstava, koja su kao subvencija u iznosu koji predstavlja razliku između maksimalne cene autobuske karte  od 3.000 dinara po učeniku koja predstavlja cenu prevoza za sve školske dane na mesečnom nivou, po zvaničnom školskom kalendaru Republike Srbije, pune cene mesečne autobuske karte, umanjene za popust prevoznika.

Prevoznik „GENERALI TRANSPORT COMPANY“, će i dalje vršiti usluge prevoza učenika na grupi prigradskih linija:

1. GRUPA LINIJA: Sremska Mitrovica-Sremska Rača-Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica- Radenković-Sremska Mitrovica;
2. GRUPA LINIJA:3.1. Sremska Mitrovica-Ravnje-Sremska Mitrovica3.2. Sremska Mitrovica-Jarak-Sremska Mitrovica;
4. GRUPA LINIJA: 4.1. Sremska Mitrovica-Bešenovo-Grgurevci-Sremska Mitrovica 4.2. Sremska Mitrovica-Bešenovački Prnjavor-Sremska Mitrovica 4.3. Sremska Mitrovica-Grgurevci-Šuljam-Sremska Mitrovica.

Prevoznik  „SIRMIUMBUS“   će i dalje vršiti usluge prevoza učenika na grupi prigradskih linija:

2.GRUPA LINIJA: 2.1.  Sremska Mitrovica-Stara Bingula-Sremska Mitrovica 2.2. Sremska Mitrovica-Ležimir-Sremska Mitrovica;

Ugovorom je predviđeno  da prevoznici, učenicima srednjih škola koji koriste njihove  usluge odobri i svoj dodatni  popust od najmanje 20% na punu cenu mesečne autobuske karte, kao i obezbeđivanje dodatnog pupusta od najmanje  50% od predviđene cene za svako drugo dete iz iste porodice,  kada su ta deca srednjoškolci i korisnici prevoza, odnosno da za svako treće dete iz iste porodice kada su ta deca srednjoškolci i korisnici prevoza, obezbedi besplatnu autobusku kartu.

Za uspostavljanje novina u pogledu prevoza učenika srednjih škola, rukovodili smo se socionalno-ekonomskom  situacijom u društvu i našoj Opštini, tako da smo obezbedili za ovu školsku godinu veće subvencije kako bi pomogli naše sugrađane, odnosno smanjili troškove prevoza učenika iz prigradskih naselja.

 

You May Also Like