Školska godina duža tri dana

Sremska Mitrovica – Školska godina biće produžena za tri dana zbog „prinudnog raspusta“ u februaru tokom velikih hladnoća i snežnih nepogoda, najavio je vojvođanski sekretar za obrazovanje Andor Deli.

„Zbog dve nedelje prinudnog zimskog raspusta doneli smo odluku da se ova školska godina produži za tri dana, dva dana da se nadoknade nastavnim subotama, a deo gradiva da se sažme“, rekao je Deli.

On je objasnio da će se na taj način nadoknaditi svi časovi izgubljeni tokom dve nedelje prinudnog raspusta i obraditi sve predviđene nastavne jedinice. Deli je dodao da zakon predviđa da se, zbog vanrednih okolnosti, gradivo može sažeti do pet odsto, a da to ne ugrozi regularnost školske godine.

You May Also Like