Sirmium stil bez struje

Sremska Mitrovica – Elektropriveda Srbije počela je juče da primenjuje naredbu Vlade Srbije o isključenju struje industrijskim potrošačima čija potrošnja nije od vitalnog značaja za javni interes.

Među industrijskim potrošačima koji su dobili nalog za izlaženje sa sistena napajanja električnom energijom našla se i mitrovačka topionica Sirmium stil. U skladu sa tom naredbom Sirmium stil od juče nije više na sistemu najajanje električne energije a proizvodnja je stala.

Sirmium stil spada u 5 največih potrošača električne energije u Srbiji.

You May Also Like