Saopštenje „Komunalija“

Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije”, Sremska Mitrovica,  obaveštava korisnike da je na osnovu Opštinske odluke o održavanju čistoće  Grada Sremska Mitrovica,  korisnik dužan da sakuplja i odlaže smeće u kante za sakupljanje i odvoženje smeća, odnosno odgovarajuće plastične neprovidne kese, te navodi da neće  biti u mogućnosti da odnosi smeće koje se ne nalazi u odgovarajućem sudu pored koga mogu biti najviše dva džaka.

 

You May Also Like