Sremska Mitrovica – Agencija za privatizaciju objavila je juče odluku o pokretanju restrukturiranja preduzeća za izgradnju i održavanje saobraćajnica “Putevi” iz Sremske Mitrovice, koje se nalazi u procesu privatizacije.

Postupak restrukturiranje će se sprovoditi promenama pravne forme, unutrašnjom reorganizacijom, otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata i drugih potraživanja u celini ili delimično, i otpuštanjem duga u celini ili delimično, radi namirivanja poverilaca iz sredstava od prodaje kapitala.

Agencija je pozvala poverioce da u roku od 15 dana, od objavljivanja odluke prijave svoja potraživanja sa stanjem, na dan 31. decembra 2004. godine, ukoliko ga nisu prijavili ili otpustili, po prethodno objavljenom pozivu iz 2005. godine.

Tadašnja potraživanja izmirena su u potpunosti iz prve rate prodajne cene, kada je 30. decembra 2008. godine, preduzeće prodato putem javnog tendera. Kupoprodajni ugovor je raskinut, pošto kupac u predviđenom roku nije ispoštovao preuzete obaveze.

Otpuštanje duga u celini, punovažno je u slučaju da se kapital proda metodom javnog tendera ili aukcije, pa se iz ostvarene prodajne cene neće vršiti namirenje prijavljenih potraživanja.

 

You may also like