Sremska Mitrovica – U cilju doprinosa zaštite gluvih i nagluvih osoba u situacijama kada je ugrožena njihova lična i imovinska sigurnost,  Policijska uprava Sremska Mitrovica u saradnji sa Gradom Sremska Mitrovica i međuopštinskom organizacijom gluvih i nagluvih Sremske Mitrovice realizuje projekat „Sigurna veza – razumemo se i bez glasa“.

U okviru ovog projekta biće organizovana obuka policijskih službenika u korišćenju znakovnog jezika, a grad je već obezbedio mobilni telefona i karticu na koji će, putem SMS-a, Dežurnoj službi Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, osobe oštećenog sluha moći da prijave krivično delo ili prekršaj.

U ponedeljаk, 01.oktobra, u Vаtrogаsnom domu u Sremskoj Mitrovici, biće otvoren seminаr u okviru projekta „Sigurnа vezа – rаzumemo se i bez glаsа“, saopštila je mitrovačka policija.

Otvаrаnju seminаrа će prisustvovаti predstаvnik OEBS Robert Pаzаs i predstаvnici Ministаrstvа unutrаšnjih poslovа Republike Srbije.

U korišćenje znakovnog jezika biće uključeno 32 policijska službenika iz svih policijskih stanica u Sremskoj Mitrovici. Obuku će održati sekretar Organizacije gluvih i nagluvih lica Grada Novog Sada, Mirko Knežević, sertifikovani tumač gestovnog jezika. Nakon završene obuke, Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih osoba organizovaće i kreativne radionice u kojima će učestvovati policijski službenici i članovi Organizacije.

Projekat će takođe obuhvatati i podsticanje osobe oštećenog sluha da prijave sve vrste ugrožavanja lične i imovinske sigurnosti i  zatraže zaštitu, kao i izgradnju uzajamnog poverenja između pripadnika ove socijalno ranjive grupe i policije.

 

 

 

 

 

You may also like