Radno vreme Doma zdravlja tokom praznika

Sremska Mitrovica – U vreme praznika Opšta medicina Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće:

– Treća zdravstvena stanica (Dispanzer na Savi) 01.01.2013. i 02.01.2013. godine od 07:00 do 14:00 časova, 07.01.2013. godine od 07:00 do 14:00 časova.

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće:
– Dečiji dispanzer Doma zdravlja Sremska Mitrovica 01.01.2013. i 02.01.2013. godine od 07:00 do 20:00 časova 07.01.2013. godine od 07:00-20:00 časova.

Stomatološka zdravstvena zaštita u vreme praznika pružaće se:
01.01.2013. i 02.01.2013. godine od 07:00 do 14:00 časova, 07.01.2013. godine od 07:00 do 14:00 časova.

Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pružaće zdravstvene usluge 24 časa za sve dane praznika.

 

You May Also Like